Soru:

5. Ağaç formasyonu, yağış, sıcaklık ve toprak koşullarının uy- gun olduğu yerlerde yetişen odunsu ve uzun ömürlü bitki top- lulu

5. Ağaç formasyonu, yağış, sıcaklık ve toprak koşullarının uy-
gun olduğu yerlerde yetişen odunsu ve uzun ömürlü bitki top-
luluğudur. Ağaçların bir araya gelmesiyle oluşan ormanlar,
tek bir ağaç türünden oluşabileceği gibi farklı türdeki ağaç-
ların bir araya gelmesiyle de oluşabilir. Yeryüzünde sıcaklı-
ğin çok düşük olduğu yerler ile yağışın çok az olduğu kurak
ve yarı kurak iklim bölgeleri ağaç topluluklarından yoksun-
dur. Yüksek dağlık alanlarda belirli bir yükseltiden sonra ya-
ğış fazla olmasına rağmen düşük sıcaklıktan dolayı ağaçlar
ortadan kalkar.
Buna göre, aşağıdaki bölgelerin hangisinde, ağaç for-
masyonuna ait bitkilerin daha yoğun olduğu söylenebilir?
A) İskandinav Yarımadası'nda
B) Avustralya'nın iç bölgelerinde
C) Grönland Adası'nda
D) Himalayaların zirveye yakın bölgelerinde
E) Kuzey Afrika'nın iç bölgelerinde

5. Ağaç formasyonu, yağış, sıcaklık ve toprak koşullarının uy- gun olduğu yerlerde yetişen odunsu ve uzun ömürlü bitki top- luluğudur. Ağaçların bir araya gelmesiyle oluşan ormanlar, tek bir ağaç türünden oluşabileceği gibi farklı türdeki ağaç- ların bir araya gelmesiyle de oluşabilir. Yeryüzünde sıcaklı- ğin çok düşük olduğu yerler ile yağışın çok az olduğu kurak ve yarı kurak iklim bölgeleri ağaç topluluklarından yoksun- dur. Yüksek dağlık alanlarda belirli bir yükseltiden sonra ya- ğış fazla olmasına rağmen düşük sıcaklıktan dolayı ağaçlar ortadan kalkar. Buna göre, aşağıdaki bölgelerin hangisinde, ağaç for- masyonuna ait bitkilerin daha yoğun olduğu söylenebilir? A) İskandinav Yarımadası'nda B) Avustralya'nın iç bölgelerinde C) Grönland Adası'nda D) Himalayaların zirveye yakın bölgelerinde E) Kuzey Afrika'nın iç bölgelerinde