Soru:

5. Eğer eksen eğikliği ortadan kalksaydı ve Ekvator ile ekliptik eksen çakışmış olsaydı aşağıda verilen olaylardan hangisi gerçe

5. Eğer eksen eğikliği ortadan kalksaydı ve Ekvator
ile ekliptik eksen çakışmış olsaydı aşağıda verilen
olaylardan hangisi gerçekleşmezdi?
A) Güneş ışınları daima Ekvator'a dik düşerdi.
B) Dönenceler ve kutup daireleri oluşmazdı.
o Aydınlanma çemberi devamlı kutuplardan geçerdi.
D) Dünyanın her bölgesinde aynı mevsim yaşanırdı.
E) Bir merkezde gece-gündüz süresi yıl boyunca
eşit olurdu.

5. Eğer eksen eğikliği ortadan kalksaydı ve Ekvator ile ekliptik eksen çakışmış olsaydı aşağıda verilen olaylardan hangisi gerçekleşmezdi? A) Güneş ışınları daima Ekvator'a dik düşerdi. B) Dönenceler ve kutup daireleri oluşmazdı. o Aydınlanma çemberi devamlı kutuplardan geçerdi. D) Dünyanın her bölgesinde aynı mevsim yaşanırdı. E) Bir merkezde gece-gündüz süresi yıl boyunca eşit olurdu.