Soru:

5. n- ve ori 2. Bazi ham madde kaynaklarının bozulabilir özellikte olması bu ham maddelerin işlenmesi için gerekli tesislerin ha

5.
n-
ve
ori
2.
Bazi ham madde kaynaklarının bozulabilir özellikte
olması bu ham maddelerin işlenmesi için gerekli
tesislerin ham madde üretim alanlarına yakın kurul-
masına neden olmuştur.
Aşağıdakilerden hangisi bu özellikteki tesisler
arasında yer almaz?
Kafadengi
A) Meyve suyu fabrikaları
B) Yünlü dokuma fabrikaları
C) Çay işletmeleri
Konserve fabrikaları
E) Süt ürünleri işletmeleri
ya-

5. n- ve ori 2. Bazi ham madde kaynaklarının bozulabilir özellikte olması bu ham maddelerin işlenmesi için gerekli tesislerin ham madde üretim alanlarına yakın kurul- masına neden olmuştur. Aşağıdakilerden hangisi bu özellikteki tesisler arasında yer almaz? Kafadengi A) Meyve suyu fabrikaları B) Yünlü dokuma fabrikaları C) Çay işletmeleri Konserve fabrikaları E) Süt ürünleri işletmeleri ya-