Soru:

5. Türkiye'de 2019 TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) verileri dik- kate alındığında çalışan nüfusun %24,8 sanayi sektöründe yer a

5. Türkiye'de 2019 TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) verileri dik-
kate alındığında çalışan nüfusun %24,8 sanayi sektöründe
yer almaktadır. Bu sektör çok farklı endüstri kollarına ayrıl-
maktadır.
Buna göre Sanayi sektöründe çalışan nüfus dikkate
alındığında en fazla çalışan kişi sayısı hangi endüstri
kolunda yer almaktadır?
A) Konserve endüstrisi
B) Maden endüstrisi
C) Tekstil endüstrisi
D) Kimya endüstrisi
E) Lastik ve plastik endüstrisi

5. Türkiye'de 2019 TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) verileri dik- kate alındığında çalışan nüfusun %24,8 sanayi sektöründe yer almaktadır. Bu sektör çok farklı endüstri kollarına ayrıl- maktadır. Buna göre Sanayi sektöründe çalışan nüfus dikkate alındığında en fazla çalışan kişi sayısı hangi endüstri kolunda yer almaktadır? A) Konserve endüstrisi B) Maden endüstrisi C) Tekstil endüstrisi D) Kimya endüstrisi E) Lastik ve plastik endüstrisi