Soru:

5. Yerleşme yerlerinin tespit edilmesinde çok farklı kriter- lere dikkat edilmesi gerekmektedir. İklim koşulları, yer şekillerin

5.
Yerleşme yerlerinin tespit edilmesinde çok farklı kriter-
lere dikkat edilmesi gerekmektedir. İklim koşulları, yer
şekillerinin özellikleri, su kaynakları, doğal kaynakların
seviyesi ve ulaşım koşulları bu kriterlere örnek olarak
verilebilir.
VI
IV
Yukarıda dünya haritasında verilen taralı alanların
hangilerinde yerleşme ve nüfus hareketlerinin sınırlı
olmasında yağışın yetersizliği ve kuraklığın şiddetli
olmasının etkisinden söz edilemez?
AY
A) Yalnız! B) I ve II
D) V ve v
C) III ve IV
E) V ve VI

5. Yerleşme yerlerinin tespit edilmesinde çok farklı kriter- lere dikkat edilmesi gerekmektedir. İklim koşulları, yer şekillerinin özellikleri, su kaynakları, doğal kaynakların seviyesi ve ulaşım koşulları bu kriterlere örnek olarak verilebilir. VI IV Yukarıda dünya haritasında verilen taralı alanların hangilerinde yerleşme ve nüfus hareketlerinin sınırlı olmasında yağışın yetersizliği ve kuraklığın şiddetli olmasının etkisinden söz edilemez? AY A) Yalnız! B) I ve II D) V ve v C) III ve IV E) V ve VI