Soru:

5. Yukarıda sözü edilen durumun yaşandığı yörelere harita- daki numaralandırılan yerlerden hangileri örnek verilebilir? A) I ve

5.
Yukarıda sözü edilen durumun yaşandığı yörelere harita-
daki numaralandırılan yerlerden hangileri örnek verilebilir?
A) I ve II
B) I ve V
C) ve III
D) III ve IV
E) IV ve V
"Türkiye'de sirk ve buzul vadilerine yalnızca yüksek dağlarda
rastlanır." diyen bir kişi, bu görüşünü aşağıdakilerden
hangisiyle destekleyebilir?
A) Türkiye'nin ortalama yükseltisinin fazla olmasıyla
B) Türkiye'deki dağların çoğunun doğu-batı yönünde
uzanmasıyla
S Türkiye'nin levha sınırında bulunmasıyla
Türkiye'de karst topoğrafyasının yaygın olmasıyla
E) Türkiye'nin orta enlemlerde yer almasıyla
Türkiye'de buzullara alt yer şekillerinin bulunması,
1. Ekvatora uzaklık,

5. Yukarıda sözü edilen durumun yaşandığı yörelere harita- daki numaralandırılan yerlerden hangileri örnek verilebilir? A) I ve II B) I ve V C) ve III D) III ve IV E) IV ve V "Türkiye'de sirk ve buzul vadilerine yalnızca yüksek dağlarda rastlanır." diyen bir kişi, bu görüşünü aşağıdakilerden hangisiyle destekleyebilir? A) Türkiye'nin ortalama yükseltisinin fazla olmasıyla B) Türkiye'deki dağların çoğunun doğu-batı yönünde uzanmasıyla S Türkiye'nin levha sınırında bulunmasıyla Türkiye'de karst topoğrafyasının yaygın olmasıyla E) Türkiye'nin orta enlemlerde yer almasıyla Türkiye'de buzullara alt yer şekillerinin bulunması, 1. Ekvatora uzaklık,