Soru:

57 (1) Maki; Türkiye'de Akdeniz ikliminin görüldüğü yerlerde, kıyı kuşağında geniş alanlar kaplar. (1) İlkbaharda yeşerip yazın

57 (1) Maki; Türkiye'de Akdeniz ikliminin görüldüğü
yerlerde, kıyı kuşağında geniş alanlar kaplar. (1)
İlkbaharda yeşerip yazın kuruyan, bodur ağaç ve
çalılardan oluşan bitki örtüsüdür. (III) Genellikle 1-3
m boyunda olan bu ağaç ve ağaççıkların yaprakları
kalin, sert, cilalı veya keçe gibi tüylüdür. (IV) Maki-
yi oluşturan başlıca bitkilere; yabani zeytin, mersin,
keçi boynuzu, sandal, koca yemiş, defne, sakız, me-
lengiç ve zakkum örnektir.
Yukarıda maki bitki örtüsü ile ilgili numaralandı-
rılmış bilgilerden hangileri hatalıdır?
A) Yalnız II
B) Yalnız III
C) II ve III
E) III ve IV
D) II ve IV

57 (1) Maki; Türkiye'de Akdeniz ikliminin görüldüğü yerlerde, kıyı kuşağında geniş alanlar kaplar. (1) İlkbaharda yeşerip yazın kuruyan, bodur ağaç ve çalılardan oluşan bitki örtüsüdür. (III) Genellikle 1-3 m boyunda olan bu ağaç ve ağaççıkların yaprakları kalin, sert, cilalı veya keçe gibi tüylüdür. (IV) Maki- yi oluşturan başlıca bitkilere; yabani zeytin, mersin, keçi boynuzu, sandal, koca yemiş, defne, sakız, me- lengiç ve zakkum örnektir. Yukarıda maki bitki örtüsü ile ilgili numaralandı- rılmış bilgilerden hangileri hatalıdır? A) Yalnız II B) Yalnız III C) II ve III E) III ve IV D) II ve IV