Soru:

5x x YKS (TYT-AYT) COĞRAFYA Türkiye'de yapılması planlanan bölgesel kalkınma. projelerinin tamamlanması durumunda bölgeler- de h

5x x
YKS (TYT-AYT) COĞRAFYA
Türkiye'de yapılması planlanan bölgesel kalkınma.
projelerinin tamamlanması durumunda bölgeler-
de hedeflenenler arasında aşağıdakilerden hangisi
gösterilemez?
A) Kişi başına düşen millî gelir ile istihdamı artırmak
B) Bölgenin, gelişmiş bölgelerle olan sosyal ve ekono-
mik gelişmişlik farkını azaltmak
C) Bölge içinde sermaye birikimini sağlamak
D) Bölge ekonomisinde birincil faaliyetlerde çalışanların
payını artırmak
E) Bölge dışına yapılan göçleri azaltmak

5x x YKS (TYT-AYT) COĞRAFYA Türkiye'de yapılması planlanan bölgesel kalkınma. projelerinin tamamlanması durumunda bölgeler- de hedeflenenler arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez? A) Kişi başına düşen millî gelir ile istihdamı artırmak B) Bölgenin, gelişmiş bölgelerle olan sosyal ve ekono- mik gelişmişlik farkını azaltmak C) Bölge içinde sermaye birikimini sağlamak D) Bölge ekonomisinde birincil faaliyetlerde çalışanların payını artırmak E) Bölge dışına yapılan göçleri azaltmak