Soru:

6. Aşağıda Fiziki coğrafyanın alt dallarını gösteren bir tablo verilmiştir. FİZİKİ COĞRAFYA Klimatoloji Jeomorfoloji Biyocoğrafy

6. Aşağıda Fiziki coğrafyanın alt dallarını gösteren bir
tablo verilmiştir.
FİZİKİ COĞRAFYA
Klimatoloji
Jeomorfoloji
Biyocoğrafya
Boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangileri
getirilirse tablo doğru bir şekilde tamamlanmış
olur?
A) Jeoloji - Kartografya
B) Pedoloji - Litoloji
© Kartografya - Hidrografya
D) Astronomi - Jeoloji
E) Hidrografya - Botanik

6. Aşağıda Fiziki coğrafyanın alt dallarını gösteren bir tablo verilmiştir. FİZİKİ COĞRAFYA Klimatoloji Jeomorfoloji Biyocoğrafya Boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangileri getirilirse tablo doğru bir şekilde tamamlanmış olur? A) Jeoloji - Kartografya B) Pedoloji - Litoloji © Kartografya - Hidrografya D) Astronomi - Jeoloji E) Hidrografya - Botanik