Soru:

6. Aşağıda Güneş ışınlarının Ekvator'a dik geldiği bir ta- rihte yeryüzüne dik olarak yerleştirilmiş beş cisme öğle vakti Güneş

6. Aşağıda Güneş ışınlarının Ekvator'a dik geldiği bir ta-
rihte yeryüzüne dik olarak yerleştirilmiş beş cisme öğle
vakti Güneş ışınlarının geliş açısı ve cisimlerin gölge
uzunlukları verilmiştir. (Cismin boyu 1 metredir.)
Güney
Kuzey
25°
70°
II
III
45°
50°
V
Buna göre cisimlerden hangisi Türkiye'nin sınırları
içerisinde yer alabilir?
A)!
C) III
D) IV
EV

6. Aşağıda Güneş ışınlarının Ekvator'a dik geldiği bir ta- rihte yeryüzüne dik olarak yerleştirilmiş beş cisme öğle vakti Güneş ışınlarının geliş açısı ve cisimlerin gölge uzunlukları verilmiştir. (Cismin boyu 1 metredir.) Güney Kuzey 25° 70° II III 45° 50° V Buna göre cisimlerden hangisi Türkiye'nin sınırları içerisinde yer alabilir? A)! C) III D) IV EV