Soru:

6. Aşağıda üç farklı merkezin coğrafi koordinatları verilmiştir. ● K merkezi 40° Kuzey paraleli ile 60° Doğu me- ridyeninde yer

6. Aşağıda üç farklı merkezin coğrafi koordinatları
verilmiştir.
●
K merkezi 40° Kuzey paraleli ile 60° Doğu me-
ridyeninde yer alır.
●
L merkezi 35° Güney paraleli ile 30° Batı me-
ridyeni üzerinde yer alır.
●
M merkezi 50° Kuzey paraleli ile 30° Batı me-
ridyeni üzerinde yer alır.
Bu bilgilere göre; K, L ve M merkezleri ile ilgili
aşağıda verilen özelliklerden hangisi doğru-
dur?
A) Yıl boyunca M merkezinde yaşanan gündüz
süresi, K merkezine göre daha uzundur.
B) Yıl boyunca L ve M merkezlerinde Güneş aynı
anda doğar.
C) L ve M merkezleri +2. saat diliminde yer alır.
D) K merkezinin yerel saati, L ve M merkezlerinin
yerel saatinden 2 saat ileridir.
E) K ve M merkezlerinde gündüzler 21 Aralık'tan
sonra uzamaya başlar.

6. Aşağıda üç farklı merkezin coğrafi koordinatları verilmiştir. ● K merkezi 40° Kuzey paraleli ile 60° Doğu me- ridyeninde yer alır. ● L merkezi 35° Güney paraleli ile 30° Batı me- ridyeni üzerinde yer alır. ● M merkezi 50° Kuzey paraleli ile 30° Batı me- ridyeni üzerinde yer alır. Bu bilgilere göre; K, L ve M merkezleri ile ilgili aşağıda verilen özelliklerden hangisi doğru- dur? A) Yıl boyunca M merkezinde yaşanan gündüz süresi, K merkezine göre daha uzundur. B) Yıl boyunca L ve M merkezlerinde Güneş aynı anda doğar. C) L ve M merkezleri +2. saat diliminde yer alır. D) K merkezinin yerel saati, L ve M merkezlerinin yerel saatinden 2 saat ileridir. E) K ve M merkezlerinde gündüzler 21 Aralık'tan sonra uzamaya başlar.