Soru:

6. Aşağıdaki tabloda X, Y ve Z merkezlerindeki mutlak nem ve sıcaklık değerleri verilmiştir. 4 Hava Kütlesi X Sıcaklık (°C) Mutl

6.
Aşağıdaki tabloda X, Y ve Z merkezlerindeki mutlak nem
ve sıcaklık değerleri verilmiştir.
4
Hava
Kütlesi
X
Sıcaklık
(°C)
Mutlak Nem
(gr)
2
20
18
Y
20
10
Z
20
5
Tablodaki verilere göre;
I. bağıl nem oranı en az olan merkez,
II. yağış ihtimali en fazla olan merkez, X
III. buharlaşma şiddetinin en fazla olduğu merkez
aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
I
II
EIN
X
Y
A)
B)
X
Z
W
C
Z
D
Y
Z
E)
UcDört
Besh

6. Aşağıdaki tabloda X, Y ve Z merkezlerindeki mutlak nem ve sıcaklık değerleri verilmiştir. 4 Hava Kütlesi X Sıcaklık (°C) Mutlak Nem (gr) 2 20 18 Y 20 10 Z 20 5 Tablodaki verilere göre; I. bağıl nem oranı en az olan merkez, II. yağış ihtimali en fazla olan merkez, X III. buharlaşma şiddetinin en fazla olduğu merkez aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? I II EIN X Y A) B) X Z W C Z D Y Z E) UcDört Besh