Soru:

6. Aşağıdakilerden hangisi iç bölgelerimizde yeti- şen ormanlarımızla ilgili yanlış bir bilgidir? A) İç Anadolu ve Doğu Anadolu'

6. Aşağıdakilerden hangisi iç bölgelerimizde yeti-
şen ormanlarımızla ilgili yanlış bir bilgidir?
A) İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da meşe, ardıç ve
karaçam ormanlar görülür
B) iç bölgelerimizde karasal iklim koşullan görüldü.
ğünden bu bölgelerdeki ormanlar, soğuğa karşı
duyarlı ağaç türlerinden oluşur.
C) Orman üst sının İç Anadolu'da 1200 m'den son-
ra başlar.
D) Iç bölgelerimiz, deniz etkisine kapalı ve az yağış
aldığından orman yönünden fakirdir.
E) Orman yönünden en fakir bölgemiz Güneydoğu
Anadolu'dur.

6. Aşağıdakilerden hangisi iç bölgelerimizde yeti- şen ormanlarımızla ilgili yanlış bir bilgidir? A) İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da meşe, ardıç ve karaçam ormanlar görülür B) iç bölgelerimizde karasal iklim koşullan görüldü. ğünden bu bölgelerdeki ormanlar, soğuğa karşı duyarlı ağaç türlerinden oluşur. C) Orman üst sının İç Anadolu'da 1200 m'den son- ra başlar. D) Iç bölgelerimiz, deniz etkisine kapalı ve az yağış aldığından orman yönünden fakirdir. E) Orman yönünden en fakir bölgemiz Güneydoğu Anadolu'dur.