Soru:

6.) Avrupa Birliği, NAFTA, OPEC ve KEI örgütleriy- le ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Yeni üye katılımlarından dol

6.) Avrupa Birliği, NAFTA, OPEC ve KEI örgütleriy-
le ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Yeni üye katılımlarından dolayı sınırları en çok
değişkenlik gösteren NAFTA’dır.
B) Üye sayısı en az olan NAFTA'dır.
C) KEI'ye üye olan ülkelerden bazılarının Kara-
deniz'e kıyısı yoktur.
D) OPEC'e üye ülkeler Afrika, Asya ve Güney
Amerika olmak üzere sadece üç kıtada bulun-
maktadır.
E) Türkiye bu dört örgütten sadece KEI'ye üyedir.

6.) Avrupa Birliği, NAFTA, OPEC ve KEI örgütleriy- le ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Yeni üye katılımlarından dolayı sınırları en çok değişkenlik gösteren NAFTA’dır. B) Üye sayısı en az olan NAFTA'dır. C) KEI'ye üye olan ülkelerden bazılarının Kara- deniz'e kıyısı yoktur. D) OPEC'e üye ülkeler Afrika, Asya ve Güney Amerika olmak üzere sadece üç kıtada bulun- maktadır. E) Türkiye bu dört örgütten sadece KEI'ye üyedir.