Soru:

6. Bir ülkenin nüfus özellikleriyle ilgili; • 0-14 yaş grubunun nüfusun %35'ini oluşturduğu, nüfusunun yaklaşık %54'ünün köylerd

6. Bir ülkenin nüfus özellikleriyle ilgili;
• 0-14 yaş grubunun nüfusun %35'ini
oluşturduğu,
nüfusunun yaklaşık %54'ünün köylerde
yaşadığı,
aritmetik nüfus yoğunluğunun 57 kişi
olduğu,
iç göçlerin yoğun olduğu
bilinmektedir.
Bu ülkeyle ilgili aşağıdaki yorumlardan
hangisi yapılamaz?
AL Genç nüfus oranı fazladır.
Nüfus artış hızı fazladır.
Hayat standartları yüksek değildir.
b) Demografik yatırımlar fazladır,
E) Ülkenin yüz ölçümü geniştir.

6. Bir ülkenin nüfus özellikleriyle ilgili; • 0-14 yaş grubunun nüfusun %35'ini oluşturduğu, nüfusunun yaklaşık %54'ünün köylerde yaşadığı, aritmetik nüfus yoğunluğunun 57 kişi olduğu, iç göçlerin yoğun olduğu bilinmektedir. Bu ülkeyle ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz? AL Genç nüfus oranı fazladır. Nüfus artış hızı fazladır. Hayat standartları yüksek değildir. b) Demografik yatırımlar fazladır, E) Ülkenin yüz ölçümü geniştir.