Soru:

6. Bireyler birbirlerinden etkilendiği gibi toplumlar ve kültürler de birbirlerinden etkilenirler. Bu anlamda komşu kültürler de

6.
Bireyler birbirlerinden etkilendiği gibi toplumlar ve kültürler de
birbirlerinden etkilenirler. Bu anlamda komşu kültürler de bir top-
lumda kültürün oluşmasına etki eden faktörler arasındadır.
Buna göre, aşağıda verilen seçeneklerden hangisindeki kül-
türlerin birbirini etkilediği söylenemez?
A) Çin - Hint
B) Hint - Mısır
C) Mezopotamya - Misir
D) Aztek - Maya
El Inka - Akdeniz
35

6. Bireyler birbirlerinden etkilendiği gibi toplumlar ve kültürler de birbirlerinden etkilenirler. Bu anlamda komşu kültürler de bir top- lumda kültürün oluşmasına etki eden faktörler arasındadır. Buna göre, aşağıda verilen seçeneklerden hangisindeki kül- türlerin birbirini etkilediği söylenemez? A) Çin - Hint B) Hint - Mısır C) Mezopotamya - Misir D) Aztek - Maya El Inka - Akdeniz 35