Soru:

6. Çukurova, Türkiye'nin en büyük deltasıdır. Seyhan ve Ceyhan nehirleri ile Berdan Çayı'nın Akdeniz'e taşıdığı alüvyonlarla olu

6. Çukurova, Türkiye'nin en büyük deltasıdır. Seyhan ve Ceyhan
nehirleri ile Berdan Çayı'nın Akdeniz'e taşıdığı alüvyonlarla olu-
şan delta ülkemizin en önemli tarım alanıdır. Verimli toprakları
sayesinde Türkiye'deki tarımsal üretimin önemli bir kısmı bu del-
tadan elde edilir. Çukurova, aynı zamanda önemli bir sulak alan-
dır. Bu özelliğiyle de biyoçeşitlilik açısından önem taşımaktadır.
Tarımsal üretim açısından önem taşıyan bu deltanın önemli sa-
yılacak bir kısmı yerleşim alanı olarak kullanılmış ve her geçen
gün deltadaki yerleşim alanları genişlemektedir. Akarsular üze-
rinde kurulan barajlar, alüvyonların önemli ölçüde deltaya ulaş-
masını önlemekte ve barajlarda çökelmesine neden olmaktadır.
Deltadaki diğer bir tehlike ise biyoçeşitlilik bakımından koruma
altında olan doğal alanların kaçak olarak tarıma açılmasıdır.
Parçaya göre, yaşanan gelişmeler göz önüne alındığında,
Çukurova'yı bekleyen sorunlar arasında;
I. akarsu taşkınlarının ve sellerin artması,
II. toprak kayması ve heyelanların artması,
III. bazı bitki ve hayvan türlerinin azalması,
IV. tarım topraklarındaki verimin azalması
durumlarından hangileri yer almaz?
B) I ve III
C) II ve III
A) I ve II
D) II ve IV
E) III ve IV

6. Çukurova, Türkiye'nin en büyük deltasıdır. Seyhan ve Ceyhan nehirleri ile Berdan Çayı'nın Akdeniz'e taşıdığı alüvyonlarla olu- şan delta ülkemizin en önemli tarım alanıdır. Verimli toprakları sayesinde Türkiye'deki tarımsal üretimin önemli bir kısmı bu del- tadan elde edilir. Çukurova, aynı zamanda önemli bir sulak alan- dır. Bu özelliğiyle de biyoçeşitlilik açısından önem taşımaktadır. Tarımsal üretim açısından önem taşıyan bu deltanın önemli sa- yılacak bir kısmı yerleşim alanı olarak kullanılmış ve her geçen gün deltadaki yerleşim alanları genişlemektedir. Akarsular üze- rinde kurulan barajlar, alüvyonların önemli ölçüde deltaya ulaş- masını önlemekte ve barajlarda çökelmesine neden olmaktadır. Deltadaki diğer bir tehlike ise biyoçeşitlilik bakımından koruma altında olan doğal alanların kaçak olarak tarıma açılmasıdır. Parçaya göre, yaşanan gelişmeler göz önüne alındığında, Çukurova'yı bekleyen sorunlar arasında; I. akarsu taşkınlarının ve sellerin artması, II. toprak kayması ve heyelanların artması, III. bazı bitki ve hayvan türlerinin azalması, IV. tarım topraklarındaki verimin azalması durumlarından hangileri yer almaz? B) I ve III C) II ve III A) I ve II D) II ve IV E) III ve IV