Soru:

6. Göç olgusu, sosyal bir hareket olmasına karşın, ekonomik yaşamdan kültürel yaşama kadar hayatın her yönünü etkiler göç ve ken

6. Göç olgusu, sosyal bir hareket olmasına karşın, ekonomik
yaşamdan kültürel yaşama kadar hayatın her yönünü
etkiler göç ve kentleşme arasındaki ilişki, kentlerin çekici
faktörleri ile kırsalın itici faktörlerinden kaynaklanmaktadır.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi kırsalın itici özelli-
ği arasında yer almaz?
A) İş imkânlarının azlığı
B) Eğitim ve sağlık koşullarının yetersizliği
Tarimda makineleşmenin azlığı
Dy Toprakların miras yoluyla bölünmesi
E) Tarımda sulama sorununun varlığı

6. Göç olgusu, sosyal bir hareket olmasına karşın, ekonomik yaşamdan kültürel yaşama kadar hayatın her yönünü etkiler göç ve kentleşme arasındaki ilişki, kentlerin çekici faktörleri ile kırsalın itici faktörlerinden kaynaklanmaktadır. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi kırsalın itici özelli- ği arasında yer almaz? A) İş imkânlarının azlığı B) Eğitim ve sağlık koşullarının yetersizliği Tarimda makineleşmenin azlığı Dy Toprakların miras yoluyla bölünmesi E) Tarımda sulama sorununun varlığı