Soru:

6. I. 1/5.000.000 ölçekli bir Türkiye haritası II. 1/5.000.000 ölçekli bir Avrupa haritası Yukarıda verilenler karşılaştırılırsa

6. I. 1/5.000.000 ölçekli bir Türkiye haritası
II. 1/5.000.000 ölçekli bir Avrupa haritası
Yukarıda verilenler karşılaştırılırsa aşağıdakilerden
hangisi yanlış olur?
A) Türkiye II. haritada daha küçük görülmektedir.
B) Iki haritanın da ayrıntı gösterme gücü aynıdır.
C) II harita I. haritadan çok daha büyüktür.
D) Iki haritanın da hata oranları aynıdır.
E) II, haritada gösterilen gerçek alan daha geniştir.

6. I. 1/5.000.000 ölçekli bir Türkiye haritası II. 1/5.000.000 ölçekli bir Avrupa haritası Yukarıda verilenler karşılaştırılırsa aşağıdakilerden hangisi yanlış olur? A) Türkiye II. haritada daha küçük görülmektedir. B) Iki haritanın da ayrıntı gösterme gücü aynıdır. C) II harita I. haritadan çok daha büyüktür. D) Iki haritanın da hata oranları aynıdır. E) II, haritada gösterilen gerçek alan daha geniştir.