Soru:

6. Maksimum nem havanın nem taşıma kapasitesidir ve sıcak- lıkla doğru orantılıdır. 3 IV Buna göre, haritada belirtilen merkezle

6.
Maksimum nem havanın nem taşıma kapasitesidir ve sıcak-
lıkla doğru orantılıdır.
3
IV
Buna göre, haritada belirtilen merkezlerin hangisinde,
yaz aylarında maksimum nem miktarı daha fazladır?
AI B) II CUI D) IV E) V

6. Maksimum nem havanın nem taşıma kapasitesidir ve sıcak- lıkla doğru orantılıdır. 3 IV Buna göre, haritada belirtilen merkezlerin hangisinde, yaz aylarında maksimum nem miktarı daha fazladır? AI B) II CUI D) IV E) V