Soru:

6. Osmanlı'nın ateş gücünün yetersiz olması Avusturya'ya destek gelmesi Osmanlı ordusunda disiplin ve lojistik sorunları yaşan-

6.
Osmanlı'nın ateş gücünün yetersiz olması
Avusturya'ya destek gelmesi
Osmanlı ordusunda disiplin ve lojistik sorunları yaşan-
ması
Osmanlı ordusunda erzak ve malzeme kıtlığı olması
Bu nedenlerden dolayı Osmanlı Devleti'nin XVII. yüzyıl-
da ele geçiremediği yer aşağıdakilerden hangisidir?
C) Rodos
B) Belgrad
A) Viyana
D) Kirim
E) Girit

6. Osmanlı'nın ateş gücünün yetersiz olması Avusturya'ya destek gelmesi Osmanlı ordusunda disiplin ve lojistik sorunları yaşan- ması Osmanlı ordusunda erzak ve malzeme kıtlığı olması Bu nedenlerden dolayı Osmanlı Devleti'nin XVII. yüzyıl- da ele geçiremediği yer aşağıdakilerden hangisidir? C) Rodos B) Belgrad A) Viyana D) Kirim E) Girit