Soru:

6. Pakistan için aşağıda verilenlerden hangisi söylene- mez? A) Muson iklimi ve karasal iklim hakimdir. B) Yer şekilleri oldukça

6. Pakistan için aşağıda verilenlerden hangisi söylene-
mez?
A) Muson iklimi ve karasal iklim hakimdir.
B) Yer şekilleri oldukça sade olup, topraklarının bir bölümü
deniz seviyesinin altındadır.
C) Nüfusu ve nüfus yoğunluğu fazladır.
D) Sosyal ve siyasal istikrarsızlık devam etmektedir.
E) Tarımsal ve hayvansal verimliliği düşüktür.
anavilesme

6. Pakistan için aşağıda verilenlerden hangisi söylene- mez? A) Muson iklimi ve karasal iklim hakimdir. B) Yer şekilleri oldukça sade olup, topraklarının bir bölümü deniz seviyesinin altındadır. C) Nüfusu ve nüfus yoğunluğu fazladır. D) Sosyal ve siyasal istikrarsızlık devam etmektedir. E) Tarımsal ve hayvansal verimliliği düşüktür. anavilesme