Soru:

6. Türkiye yeryüzü şekilleri bakımından oldukça yüksek ve engebeli denilebilecek bir arazi yapısına sahiptir. Bu durum; yol yapı

6. Türkiye yeryüzü şekilleri bakımından oldukça yüksek ve
engebeli denilebilecek bir arazi yapısına sahiptir.
Bu durum;
yol yapım giderlerinin yüksek olması,
II. kışın iç kesimlerde don olaylarının uzun sürmesi,
III. akarsuların hidrolik enerji potansiyellerinin yüksek
olması,
IV. zaman zaman yıkıcı depremlerin yaşanması
sonuçlarından hangilerinin ortaya çıkmasına neden
olmuştur?
A) Yalnız B) Yamuz 111
D) III ve IV
Crve Tv
E) I, II ve Ill
2
Deneme Sınavı - 07

6. Türkiye yeryüzü şekilleri bakımından oldukça yüksek ve engebeli denilebilecek bir arazi yapısına sahiptir. Bu durum; yol yapım giderlerinin yüksek olması, II. kışın iç kesimlerde don olaylarının uzun sürmesi, III. akarsuların hidrolik enerji potansiyellerinin yüksek olması, IV. zaman zaman yıkıcı depremlerin yaşanması sonuçlarından hangilerinin ortaya çıkmasına neden olmuştur? A) Yalnız B) Yamuz 111 D) III ve IV Crve Tv E) I, II ve Ill 2 Deneme Sınavı - 07