Soru:

6. Türkiye'de metalürji, makine sanayi gibi kollarda yeterli gelişme sağlanamamış, sanayide daha çok tarıma dayalı sanayi kollar

6. Türkiye'de metalürji, makine sanayi gibi kollarda yeterli
gelişme sağlanamamış, sanayide daha çok tarıma dayalı
sanayi kolları gelişmiştir.
Türkiye'de görülen bu durumun nedenleri arasında
aşağıdakilerden hangisi sayılamaz?
A Makine sanayinin kâr oranının düşük olması h
B) Nitelikli iş gücünün yetersizliği
C Teknolojinin yeterince gelişmemesi
Uluslararası pazarda rekabet gücünün az olması
EX Sermayenin yetersiz olması

6. Türkiye'de metalürji, makine sanayi gibi kollarda yeterli gelişme sağlanamamış, sanayide daha çok tarıma dayalı sanayi kolları gelişmiştir. Türkiye'de görülen bu durumun nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi sayılamaz? A Makine sanayinin kâr oranının düşük olması h B) Nitelikli iş gücünün yetersizliği C Teknolojinin yeterince gelişmemesi Uluslararası pazarda rekabet gücünün az olması EX Sermayenin yetersiz olması