Soru:

6. x Y 506 300 Bu haritada gösterilen X-Y merkezleri arasın- daki doğrultudan alınacak profil aşağıdakilerin hangisinde doğru ve

6.
x
Y
506
300
Bu haritada gösterilen X-Y merkezleri arasın-
daki doğrultudan alınacak profil aşağıdakilerin
hangisinde doğru verilmiştir?
A) Yükselti (m) B) Yükselti (m)
600
600
500
500
400
400
300
300
200
200
100
100
0-
0-
X
X
Y
C) Yükselti (m)
600
500
400
300
200
100
D) Yükselti (m)
600
500
400
300
200
100
0
X
0
X
Y
E) Yükselti (m)
600
500
400
300
200
100
0
X
23
Ders Uygulama Föyü | Coğrafya

6. x Y 506 300 Bu haritada gösterilen X-Y merkezleri arasın- daki doğrultudan alınacak profil aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? A) Yükselti (m) B) Yükselti (m) 600 600 500 500 400 400 300 300 200 200 100 100 0- 0- X X Y C) Yükselti (m) 600 500 400 300 200 100 D) Yükselti (m) 600 500 400 300 200 100 0 X 0 X Y E) Yükselti (m) 600 500 400 300 200 100 0 X 23 Ders Uygulama Föyü | Coğrafya