Soru:

7. Akdeniz B dikenli ve bitkilerin 4 Çayırlar, ormanların yetişemeyeceği kadar soğuk ve az nem yükseltilerde görülen, yazın yeşe

7. Akdeniz B
dikenli ve
bitkilerin
4 Çayırlar, ormanların yetişemeyeceği kadar soğuk ve az nem
yükseltilerde görülen, yazın yeşeren ve kışın kar altında kalan
soğuğa dayanıklı ot topluluklardır:
Buna g
dikenli
A) Ke
IV
8. Yük
yeti
har
Buna göre haritada verilen yerlerin hangisinde çay larm
ham Khomasyonu Savlene 2
A
C
EV
D) IV
A)
B) II
C) III

7. Akdeniz B dikenli ve bitkilerin 4 Çayırlar, ormanların yetişemeyeceği kadar soğuk ve az nem yükseltilerde görülen, yazın yeşeren ve kışın kar altında kalan soğuğa dayanıklı ot topluluklardır: Buna g dikenli A) Ke IV 8. Yük yeti har Buna göre haritada verilen yerlerin hangisinde çay larm ham Khomasyonu Savlene 2 A C EV D) IV A) B) II C) III