Soru:

7. Aşağıda 2015 yılı itibariyle nüfusu 10 milyonu aşan şehirler verilmiştir. I. Lagos II. Cakarta III. Londra IV. Los Angeles Bu

7.
Aşağıda 2015 yılı itibariyle nüfusu 10 milyonu aşan şehirler
verilmiştir.
I. Lagos
II. Cakarta
III. Londra
IV. Los Angeles
Bu şehirlerin kıtalara dağılışı göz önüne alındığında hangi
kitada nüfusu 10 milyonu aşan şehir yoktur?
A) Afrika
B) K.Amerika
C) Okyanusya
D) Avrupa
ozum Yayınları
E) Asya

7. Aşağıda 2015 yılı itibariyle nüfusu 10 milyonu aşan şehirler verilmiştir. I. Lagos II. Cakarta III. Londra IV. Los Angeles Bu şehirlerin kıtalara dağılışı göz önüne alındığında hangi kitada nüfusu 10 milyonu aşan şehir yoktur? A) Afrika B) K.Amerika C) Okyanusya D) Avrupa ozum Yayınları E) Asya