Soru:

7. Aşağıda Gediz Nehri'nin aylık ortalama akım ve yağış grafiği gösterilmiştir. (m/s) 160 (mm) 160 Yağs --Akim 120 120 80 80 40

7. Aşağıda Gediz Nehri'nin aylık ortalama akım ve yağış
grafiği gösterilmiştir.
(m/s)
160
(mm)
160
Yağs --Akim
120
120
80
80
40
40
O S MNMHT AEE KA
Grafikteki bilgilere göre aşağıdaki yargılardan
hangisine ulaşılamaz?
A) Daha çok yağmur suları ile beslenmektedir.
B) Ortalama akım değeri 100 m /sn'den azdır.
C) Yazın buharlaşma yoluyla su kaybı fazladır.
D) Akım değerleri yağışlarla paralellik gösterir.
E) Yatağında eğim kırıkları fazladır.

7. Aşağıda Gediz Nehri'nin aylık ortalama akım ve yağış grafiği gösterilmiştir. (m/s) 160 (mm) 160 Yağs --Akim 120 120 80 80 40 40 O S MNMHT AEE KA Grafikteki bilgilere göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? A) Daha çok yağmur suları ile beslenmektedir. B) Ortalama akım değeri 100 m /sn'den azdır. C) Yazın buharlaşma yoluyla su kaybı fazladır. D) Akım değerleri yağışlarla paralellik gösterir. E) Yatağında eğim kırıkları fazladır.