Soru:

7. Aşağıda verilenlerden hangisinde kayaç türü, oluşumun- da etkili olan olaylar ile yanlış eşleştirilmiştir? - A) Yüzey katılaş

7. Aşağıda verilenlerden hangisinde kayaç türü, oluşumun-
da etkili olan olaylar ile yanlış eşleştirilmiştir?
-
A) Yüzey katılaşım kayaçları - yüzeysel volkanizma
B) Derinlik katılaşım kayaçları – magmanın yerin derinlikle-
rinde soğuması
C) Mekanik tortullar - dış kuvvetlerin biriktirmesi
D) Başkalaşım kayaçları -- suda erimiş maddelerin çökelmesi
E) Organik tortul kayaçlar - canlı kalıntılarının birikmesi
-

7. Aşağıda verilenlerden hangisinde kayaç türü, oluşumun- da etkili olan olaylar ile yanlış eşleştirilmiştir? - A) Yüzey katılaşım kayaçları - yüzeysel volkanizma B) Derinlik katılaşım kayaçları – magmanın yerin derinlikle- rinde soğuması C) Mekanik tortullar - dış kuvvetlerin biriktirmesi D) Başkalaşım kayaçları -- suda erimiş maddelerin çökelmesi E) Organik tortul kayaçlar - canlı kalıntılarının birikmesi -