Soru:

7. Aşağıdaki haritada bazı alanlar numaralandırılarak gösterilmiştir. IV co Bu alanların hangilerinde iklime bağlı olarak benzer bitki topluluklarına rastlanır? A) I ve II B) I ve IV C) II ve III D) I

7. Aşağıdaki haritada bazı alanlar numaralandırılarak
gösterilmiştir.
IV
co
Bu alanların hangilerinde iklime bağlı olarak benzer
bitki topluluklarına rastlanır?
A) I ve II
B) I ve IV
C) II ve III
D) Il ve IV
E) III ve IV

7. Aşağıdaki haritada bazı alanlar numaralandırılarak gösterilmiştir. IV co Bu alanların hangilerinde iklime bağlı olarak benzer bitki topluluklarına rastlanır? A) I ve II B) I ve IV C) II ve III D) Il ve IV E) III ve IV