Soru:

7. Aşağıdaki haritada bazı alanlar numaralandırılarak koyu renkle gösterilmiştir. IV Bu alanların hangilerinde sıcaklık ortalama

7.
Aşağıdaki haritada bazı alanlar numaralandırılarak koyu
renkle gösterilmiştir.
IV
Bu alanların hangilerinde sıcaklık ortalamaları,
okyanus akıntılarının etkisiyle bulunduğu enleme göre
beklenen değerlerden daha yüksektir?
A) I ve II
C) III ve IV
B) II ve III
E) IV ve V
D) III ve V
UcDört
Bes

7. Aşağıdaki haritada bazı alanlar numaralandırılarak koyu renkle gösterilmiştir. IV Bu alanların hangilerinde sıcaklık ortalamaları, okyanus akıntılarının etkisiyle bulunduğu enleme göre beklenen değerlerden daha yüksektir? A) I ve II C) III ve IV B) II ve III E) IV ve V D) III ve V UcDört Bes