Soru:

7. Aşağıdaki tabloda göçler sonucunda ortaya çıkan durum- lar mekansal ve sosyal etkileriyle eşleştirilmiştir.is Göçler sonucund

7. Aşağıdaki tabloda göçler sonucunda ortaya çıkan durum-
lar mekansal ve sosyal etkileriyle eşleştirilmiştir.is
Göçler sonucunda ortaya çıkan Mekan- Sosyal
resmales durumlar vasmonis coole, sal etki etki
EN
el Kadın ve erkek nüfus oranları-color
wisse (3
nın impleme
sbisbiletenin dengesiz dağılması
II Orman arazilerinin yerleşime inslop
brand
açılmasliep
sig ens (0)
HII İnsanlar arasında kültür çatış-econstavl (3/
masının yaşanması
IV Kırsal kesimde yatırımlardan
b"
J
verim alınamaması
rasmulad nsloon SWUIRTmnay.
02
Buna göre, ortaya çıkan durumlardan hangileri yanlış
Jaulun he reaminansng88
maas
eşleştirilmiştir?
abdyte abizemlo
nipi A) Yalnız Ilagne
B) Yalnız IVisbigees C) I ve III
E) III ve IV hegap
D) II ve t

7. Aşağıdaki tabloda göçler sonucunda ortaya çıkan durum- lar mekansal ve sosyal etkileriyle eşleştirilmiştir.is Göçler sonucunda ortaya çıkan Mekan- Sosyal resmales durumlar vasmonis coole, sal etki etki EN el Kadın ve erkek nüfus oranları-color wisse (3 nın impleme sbisbiletenin dengesiz dağılması II Orman arazilerinin yerleşime inslop brand açılmasliep sig ens (0) HII İnsanlar arasında kültür çatış-econstavl (3/ masının yaşanması IV Kırsal kesimde yatırımlardan b" J verim alınamaması rasmulad nsloon SWUIRTmnay. 02 Buna göre, ortaya çıkan durumlardan hangileri yanlış Jaulun he reaminansng88 maas eşleştirilmiştir? abdyte abizemlo nipi A) Yalnız Ilagne B) Yalnız IVisbigees C) I ve III E) III ve IV hegap D) II ve t