Soru:

7. Bazı doğal afetlerin oluşumu üzerinde insanların doğ- rudan ya da dolaylı yoldan hiçbir etkisi bulunmaz. Bu doğal afetlere aş

7.
Bazı doğal afetlerin oluşumu üzerinde insanların doğ-
rudan ya da dolaylı yoldan hiçbir etkisi bulunmaz.
Bu doğal afetlere aşağıdakilerden hangisi örnek
verilebilir?
A) Erozyon
B) Heyelan
C) Volkanizma
D) frig
E) Se

7. Bazı doğal afetlerin oluşumu üzerinde insanların doğ- rudan ya da dolaylı yoldan hiçbir etkisi bulunmaz. Bu doğal afetlere aşağıdakilerden hangisi örnek verilebilir? A) Erozyon B) Heyelan C) Volkanizma D) frig E) Se