Soru:

7. Durum 1: Adana'da tarımsal faaliyetler fazladır. Bu nedenle nüfus faz. ladır. Durum 2: İstanbul'da sanayi gelişmiştir. Bu ned

7. Durum 1: Adana'da tarımsal faaliyetler
fazladır. Bu nedenle nüfus faz.
ladır.
Durum 2: İstanbul'da sanayi gelişmiştir.
Bu nedenle nüfus fazladır.
Yukarıda verilen iki farklı durum ile ilgili,
I. Nüfuslanmada beşerî faktörler etkili ol-
muştur.
II. Nüfusun dağılışında iklim etkili olmuştur.
III. Nüfusun fazla olmasında doğal faktörler
etkili olmuştur.
ifadelerinden hangisi ya da hangileri nüfu-
sun fazla olmasında ortak etken olabilir?
A) Yalnız
B) Yalnız III
C) I ve 11
D) II ve III

7. Durum 1: Adana'da tarımsal faaliyetler fazladır. Bu nedenle nüfus faz. ladır. Durum 2: İstanbul'da sanayi gelişmiştir. Bu nedenle nüfus fazladır. Yukarıda verilen iki farklı durum ile ilgili, I. Nüfuslanmada beşerî faktörler etkili ol- muştur. II. Nüfusun dağılışında iklim etkili olmuştur. III. Nüfusun fazla olmasında doğal faktörler etkili olmuştur. ifadelerinden hangisi ya da hangileri nüfu- sun fazla olmasında ortak etken olabilir? A) Yalnız B) Yalnız III C) I ve 11 D) II ve III