Soru:

7. Eğimli yamaçlarda ayrışan malzemenin sel suları ve yer çekiminin etkisiyle dağların eteklerinde birikmesi sonucu kolüvyal top

7. Eğimli yamaçlarda ayrışan malzemenin sel suları ve
yer çekiminin etkisiyle dağların eteklerinde birikmesi
sonucu kolüvyal topraklar oluşur.
yuksek
Bat ki
Gasscumba
li
IV
Gukursea
10. In
ytlarian
Buna göre, haritada numaralandırılmış alanlar-
dan hangisinde kolüvyal toprak oluşma ihtimali
daha yüksektir?
A)
B) II
D) IV
Batra
he
E) V
C) III
A
B)

7. Eğimli yamaçlarda ayrışan malzemenin sel suları ve yer çekiminin etkisiyle dağların eteklerinde birikmesi sonucu kolüvyal topraklar oluşur. yuksek Bat ki Gasscumba li IV Gukursea 10. In ytlarian Buna göre, haritada numaralandırılmış alanlar- dan hangisinde kolüvyal toprak oluşma ihtimali daha yüksektir? A) B) II D) IV Batra he E) V C) III A B)