Soru:

7. Gözlem: Kıyı kesimleri iklim koşullarının elverişli olması, su kaynaklarının zenginliği ve geçim kaynaklarının fazla olması n

7.
Gözlem: Kıyı kesimleri iklim koşullarının elverişli olması,
su kaynaklarının zenginliği ve geçim kaynaklarının fazla
olması nedeniyle uygun yaşam koşullarına sahiptir.
Sonuç: Kıyı kesimlerinde nüfus ve yerleşmeler, iç kesim-
lere ve yüksek yerlere oranla fazladır.
Ekvator
0°
IV
V
Buna göre, yukarıdaki haritada gösterilen bölgelerin
hangisinde, nüfus ve yerleşmeler yukarıdaki sonuç yar-
gısının aksine yükseklerde daha yoğundur?
4) I
B) II
C) III
D) IV
E) V

7. Gözlem: Kıyı kesimleri iklim koşullarının elverişli olması, su kaynaklarının zenginliği ve geçim kaynaklarının fazla olması nedeniyle uygun yaşam koşullarına sahiptir. Sonuç: Kıyı kesimlerinde nüfus ve yerleşmeler, iç kesim- lere ve yüksek yerlere oranla fazladır. Ekvator 0° IV V Buna göre, yukarıdaki haritada gösterilen bölgelerin hangisinde, nüfus ve yerleşmeler yukarıdaki sonuç yar- gısının aksine yükseklerde daha yoğundur? 4) I B) II C) III D) IV E) V