Soru:

7. HCl ve NaOH çözeltileri eşit hacimde karıştırıldığında tamamen nötrleşmektedir. X Y III..K IL...LT I....M Z Şekildeki özdeş X

7. HCl ve NaOH çözeltileri eşit hacimde karıştırıldığında tamamen nötrleşmektedir.
X
Y
III..K
IL...LT
I....M
Z
Şekildeki özdeş X ve Y kaplarından X kabinda HCl çözeltisi, Y kabında ise NaOH çözeltisi bulunmaktadır. Kap-
lardan birer musluk açılarak HCI ve NaOH çözeltilerinin sivi akışı bitene kadar Z kabina akması sağlanıyor.
Z kabinda oluşan karışımın kırmızı turnusol kağıdını maviye çevirdiği bilindiğine göre hangi muslukla-
rin açıldığı söylenemez? (Musluklar eşit zaman aralıklarında eşit miktarda sıvı akıtmaktadır.)
A) M ile II
BI
III

7. HCl ve NaOH çözeltileri eşit hacimde karıştırıldığında tamamen nötrleşmektedir. X Y III..K IL...LT I....M Z Şekildeki özdeş X ve Y kaplarından X kabinda HCl çözeltisi, Y kabında ise NaOH çözeltisi bulunmaktadır. Kap- lardan birer musluk açılarak HCI ve NaOH çözeltilerinin sivi akışı bitene kadar Z kabina akması sağlanıyor. Z kabinda oluşan karışımın kırmızı turnusol kağıdını maviye çevirdiği bilindiğine göre hangi muslukla- rin açıldığı söylenemez? (Musluklar eşit zaman aralıklarında eşit miktarda sıvı akıtmaktadır.) A) M ile II BI III