Soru:

7. I. Kuvvetli eğim II. Su III. Ana kayanın yapısı IV. Tabakaların durumu Yukarıda verilenlerden hangileri heyelanı kolay- laştı

7.
I.
Kuvvetli eğim
II. Su
III. Ana kayanın yapısı
IV. Tabakaların durumu
Yukarıda verilenlerden hangileri heyelanı kolay-
laştıran etmenlerdendir?
A) I ve II
B) Yalnız II
C) II ve IV
D) I ve III
E) I, II, III ve IV

7. I. Kuvvetli eğim II. Su III. Ana kayanın yapısı IV. Tabakaların durumu Yukarıda verilenlerden hangileri heyelanı kolay- laştıran etmenlerdendir? A) I ve II B) Yalnız II C) II ve IV D) I ve III E) I, II, III ve IV