Soru:

7. İç Anadolu'da araştırma yapan bir grup coğrafyacı aşa- ğıdaki sonuçlara ulaşmışlardır. 1. Volkanizma sonucu oluşmuş dağlar bu

7. İç Anadolu'da araştırma yapan bir grup coğrafyacı aşa-
ğıdaki sonuçlara ulaşmışlardır.
1. Volkanizma sonucu oluşmuş dağlar bulunmaktadır.
II. Rüzgârların oluşturduğu yer şekilleri yaygındır.
III. Bazı yörelerinde termal kaynaklar yaygındır.
IV. Yağış miktarı çok az ve rejimi düzensizdir.
Buna göre ulaşılan sonuçlardan hangilerinin iç
Anadolu'nun jeolojik yapısı ile ilgili olduğu söyle-
nebilir?
A) ve II
B) ve III
ettve IV
D) Ive Ill
E) III ve IV
101

7. İç Anadolu'da araştırma yapan bir grup coğrafyacı aşa- ğıdaki sonuçlara ulaşmışlardır. 1. Volkanizma sonucu oluşmuş dağlar bulunmaktadır. II. Rüzgârların oluşturduğu yer şekilleri yaygındır. III. Bazı yörelerinde termal kaynaklar yaygındır. IV. Yağış miktarı çok az ve rejimi düzensizdir. Buna göre ulaşılan sonuçlardan hangilerinin iç Anadolu'nun jeolojik yapısı ile ilgili olduğu söyle- nebilir? A) ve II B) ve III ettve IV D) Ive Ill E) III ve IV 101