Soru:

7. Yagis 44 1. Alçalıcı hava hareketlerinin olması I Hava sıcaklığının düşmesi III. Sıcak ve soğuk hava kütlelerinin karşılaşmas

7.
Yagis
44
1. Alçalıcı hava hareketlerinin olması
I Hava sıcaklığının düşmesi
III. Sıcak ve soğuk hava kütlelerinin karşılaşması
IV. Alçak basınç özelliklerinin etkili olması
Sheabled
Yukarıdakilerden hangileri havadaki bağıl nemin doy-
ma noktasına ulaşmasını sağlayan etkenlerden biri
değildir?
A) Yalnız 1
B) Yalnız
Oft vell
D) I ve Ill
E) IIl ve IV
11.

7. Yagis 44 1. Alçalıcı hava hareketlerinin olması I Hava sıcaklığının düşmesi III. Sıcak ve soğuk hava kütlelerinin karşılaşması IV. Alçak basınç özelliklerinin etkili olması Sheabled Yukarıdakilerden hangileri havadaki bağıl nemin doy- ma noktasına ulaşmasını sağlayan etkenlerden biri değildir? A) Yalnız 1 B) Yalnız Oft vell D) I ve Ill E) IIl ve IV 11.