Soru:

70. Sh. Kuzey Anadolu Dağları'nın denize dönük yamaçları yıl içinde düzenli ve bol yağış alır. Buna göre söz konusu alanlardaki

70.
Sh.
Kuzey Anadolu Dağları'nın denize dönük yamaçları yıl
içinde düzenli ve bol yağış alır.
Buna göre söz konusu alanlardaki toplaklarla ilgili
aşağıdaki yargılardan hangisine kesin olarak varılır?
A) Kırmızı renklidir.
B) Horizonlar yoktur. Kommothyer kohvaoys
Çoğu zaman Madasa bırakılır Saint
Kifeç bakımından fakirdir.
E) Organik madde bakımından fakirdir.
var.
ormon
toprig
goelh
broker
AIBICID
Icommon
Horizon
TOD
68.
GÜRCİSTAN
KARADENIZ
ERM
III
EGE DENIZI
IV
IRAK
SURİYE
AKDENIZ
Zonal toprakların bütün horizonları bulunduğu için yeryü-
zündeki dağılışı, iklim ve bitki örtüsünün dağılışıyla genel
olarak uyumludur.
Buna göre haritada numaralandırılarak gösterilen
alanların hangisinde toprak horizonlarının tamamının
görülmesi beklenmez?
A)
B)
D) IV E V
C) III
Gukurova (Dettours)
B
i
L
G
.
tostoprak bine

70. Sh. Kuzey Anadolu Dağları'nın denize dönük yamaçları yıl içinde düzenli ve bol yağış alır. Buna göre söz konusu alanlardaki toplaklarla ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine kesin olarak varılır? A) Kırmızı renklidir. B) Horizonlar yoktur. Kommothyer kohvaoys Çoğu zaman Madasa bırakılır Saint Kifeç bakımından fakirdir. E) Organik madde bakımından fakirdir. var. ormon toprig goelh broker AIBICID Icommon Horizon TOD 68. GÜRCİSTAN KARADENIZ ERM III EGE DENIZI IV IRAK SURİYE AKDENIZ Zonal toprakların bütün horizonları bulunduğu için yeryü- zündeki dağılışı, iklim ve bitki örtüsünün dağılışıyla genel olarak uyumludur. Buna göre haritada numaralandırılarak gösterilen alanların hangisinde toprak horizonlarının tamamının görülmesi beklenmez? A) B) D) IV E V C) III Gukurova (Dettours) B i L G . tostoprak bine