Soru:

75. Aşağıda dört kentin gelişmesinde etkili olan fonksiyonlar- dan söz edilmiştir. Birleşmiş Milletler Genel Konseyi bulunmaktad

75. Aşağıda dört kentin gelişmesinde etkili olan fonksiyonlar-
dan söz edilmiştir.
Birleşmiş Milletler Genel Konseyi bulunmaktadır.
Dünya'nın en önemli finans ve ticaret merkezine sa-
hiptir.
Katoliklerin dini merkezi olan Vatikan'ı da içine al-
mış olması nedeniyle önemi artmıştır. Çift başkentlik
özelliğine sahiptir.
Ülkenin idaresi ile ilgili olarak siyasi ve idari otorite-
nin bulunduğu merkezdir.
Geniş bir hinterlanda sahip olan şehir ulaşım bakı-
mindan kavşak oluşturan bir konuma sahiptir.
Özellikleri verilen kentler arasında aşağıdakilerden
hangisi yoktur?
A) Cambridge
C) Ankara
B) Roma
D) Amsterdam
E) New York

75. Aşağıda dört kentin gelişmesinde etkili olan fonksiyonlar- dan söz edilmiştir. Birleşmiş Milletler Genel Konseyi bulunmaktadır. Dünya'nın en önemli finans ve ticaret merkezine sa- hiptir. Katoliklerin dini merkezi olan Vatikan'ı da içine al- mış olması nedeniyle önemi artmıştır. Çift başkentlik özelliğine sahiptir. Ülkenin idaresi ile ilgili olarak siyasi ve idari otorite- nin bulunduğu merkezdir. Geniş bir hinterlanda sahip olan şehir ulaşım bakı- mindan kavşak oluşturan bir konuma sahiptir. Özellikleri verilen kentler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? A) Cambridge C) Ankara B) Roma D) Amsterdam E) New York