Soru:

8. 1. Gelişmiş ülkelerle karşılaştırıldığında yaş ortalaması düşüktür. II. Kadın nüfus oranı erkek nüfus oranından azdır. 2 1 .

8.
1. Gelişmiş ülkelerle karşılaştırıldığında yaş ortalaması
düşüktür.
II. Kadın nüfus oranı erkek nüfus oranından azdır.
2
1
.
6
III. Ekonomik faaliyet kollarına göre dağılımı düzenlidir.
IV. Az gelişmiş ülkelerle karşılaştırıldığında satın alma
gücü düşüktür.
Türkiye'de çalışan nüfus ile ilgili yukarıda verilen yargi-
lardan hangileri yanlıştır?
A) Yalnız 10
B) Yalnız III
C) I ve II
E) III ve IV
D) I ve IV

8. 1. Gelişmiş ülkelerle karşılaştırıldığında yaş ortalaması düşüktür. II. Kadın nüfus oranı erkek nüfus oranından azdır. 2 1 . 6 III. Ekonomik faaliyet kollarına göre dağılımı düzenlidir. IV. Az gelişmiş ülkelerle karşılaştırıldığında satın alma gücü düşüktür. Türkiye'de çalışan nüfus ile ilgili yukarıda verilen yargi- lardan hangileri yanlıştır? A) Yalnız 10 B) Yalnız III C) I ve II E) III ve IV D) I ve IV