Soru:

8. 27V Ekvator insanın doğaya karşı mücadele direnci teknolojik geliş- melere bağlı olarak artarak devam etmektedir. Bu tip müca

8.
27V
Ekvator
insanın doğaya karşı mücadele direnci teknolojik geliş-
melere bağlı olarak artarak devam etmektedir.
Bu tip mücadeleye yukarıdaki haritada işaretli alan-
larda sürdürülen faaliyetlerden hangisi örnek olarak
gösterilemez?
A) I numaralı yerde kanal açılarak okyanuslar arası ulaşı-
min yapılması
B) Il numaralı yerde gayzerlerden yararlanılarak seracılık
faaliyetlerinin geliştirilmesi
C) ill numaralı yerde kuraklığa bağlı olarak göçlerin ya-
pılması
D) 1 numaralı yerde barajlar yapılarak sel ve taşkın sa-
yılarının azaltılması
E) V numaralı yerde denizin doldurularak yeni kara alan-
larının kazanılması

8. 27V Ekvator insanın doğaya karşı mücadele direnci teknolojik geliş- melere bağlı olarak artarak devam etmektedir. Bu tip mücadeleye yukarıdaki haritada işaretli alan- larda sürdürülen faaliyetlerden hangisi örnek olarak gösterilemez? A) I numaralı yerde kanal açılarak okyanuslar arası ulaşı- min yapılması B) Il numaralı yerde gayzerlerden yararlanılarak seracılık faaliyetlerinin geliştirilmesi C) ill numaralı yerde kuraklığa bağlı olarak göçlerin ya- pılması D) 1 numaralı yerde barajlar yapılarak sel ve taşkın sa- yılarının azaltılması E) V numaralı yerde denizin doldurularak yeni kara alan- larının kazanılması