Soru:

8. Aşağıda bir ülkede çalışan nüfusun 1970, 1980 ve 2015 yıllarında ekonomik sektörlere göre dağılımı verilmiştir . Yillar Birin

8. Aşağıda bir ülkede çalışan nüfusun 1970, 1980 ve 2015
yıllarında ekonomik sektörlere göre dağılımı verilmiştir
.
Yillar
Birincil %
ikincil %
Üçüncül %
1970
65
10
25
1980
45
20
35
2015
25
35
40
Buna göre ülkeyle ilgili aşağıdaki
yargılardan hang-
isine ulaşılamaz
A) Dış ticaret hacmi artmıştır
. +
B) Eğitim ve sağlık hizmetleri gelişme göstermiştir.
C) Tarımsal üretim son yıllarda azalmıştır. +
D) Gelişmişlik düzeyi yükselmiş bir ülkedir.
L
E) Son yıllarda tarım dışı sektörlerde çalışanların oranı
artmıştır.

8. Aşağıda bir ülkede çalışan nüfusun 1970, 1980 ve 2015 yıllarında ekonomik sektörlere göre dağılımı verilmiştir . Yillar Birincil % ikincil % Üçüncül % 1970 65 10 25 1980 45 20 35 2015 25 35 40 Buna göre ülkeyle ilgili aşağıdaki yargılardan hang- isine ulaşılamaz A) Dış ticaret hacmi artmıştır . + B) Eğitim ve sağlık hizmetleri gelişme göstermiştir. C) Tarımsal üretim son yıllarda azalmıştır. + D) Gelişmişlik düzeyi yükselmiş bir ülkedir. L E) Son yıllarda tarım dışı sektörlerde çalışanların oranı artmıştır.