Soru:

8. Aşağıda TÜİK'in 2015 yılı verilerine göre Türkiye'de kadın ve erkek nüfus ile toplam nüfusun okuryazar oranları gösterilmişti

8. Aşağıda TÜİK'in 2015 yılı verilerine göre Türkiye'de kadın
ve erkek nüfus ile toplam nüfusun okuryazar oranları
gösterilmiştir.
% 1,8
% 9
% 98,2
Erkek
% 91
Kadın
% 5,4
% 94,6
Toplam
Ok.
Okuma Yazma Bilen
Okuma Yazma Bilmeyen
Bu bilgilere göre aşağıdaki yargılardan hangisine
ulaşılabilir?
A) Türkiye'nin batı bölgelerinde okur yazar oranı doğu
bölgelerine göre daha fazladır.
B) Kadın nüfusta çalışma çağındakilerin yarıdan fazlası belli
bir işte çalışmaktadır.
C) Kadınlarda okuma yazma bilenlerin oranı erkeklere göre
daha azdır.
D) Erkek nüfusun büyük bölümü tarım ve sanayi sektöründe
istihdam edilir.
5) Kirsal alanlarda yaşayan nüfusun yarıdan fazlasını
kadınlar oluşturmaktadır.

8. Aşağıda TÜİK'in 2015 yılı verilerine göre Türkiye'de kadın ve erkek nüfus ile toplam nüfusun okuryazar oranları gösterilmiştir. % 1,8 % 9 % 98,2 Erkek % 91 Kadın % 5,4 % 94,6 Toplam Ok. Okuma Yazma Bilen Okuma Yazma Bilmeyen Bu bilgilere göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? A) Türkiye'nin batı bölgelerinde okur yazar oranı doğu bölgelerine göre daha fazladır. B) Kadın nüfusta çalışma çağındakilerin yarıdan fazlası belli bir işte çalışmaktadır. C) Kadınlarda okuma yazma bilenlerin oranı erkeklere göre daha azdır. D) Erkek nüfusun büyük bölümü tarım ve sanayi sektöründe istihdam edilir. 5) Kirsal alanlarda yaşayan nüfusun yarıdan fazlasını kadınlar oluşturmaktadır.