Soru:

8. Aşağıda, X ve Y ülkelerine ait nüfus piramitleri verilmiştir. 65 65 Dragon Nüfus' Spironici E K K E 15 15 + + 8 6 8 6 8 4 2 0

8. Aşağıda, X ve Y ülkelerine ait nüfus piramitleri verilmiştir.
65
65
Dragon
Nüfus'
Spironici
E
K
K
E
15
15
+ +
8 6
8 6
8
4 2 0 2 4 6 8
x
Milyon kişi
4 2 0 2 4 6
Y
Milyon kişi
Bu piramitlere göre, X ve Y ülkeleriyle ilgili olarak
aşağıdakilerden hangisi birbirlerine daha fazla
benzerdir?
A) Ortalama yaşam süresi
B) Eğitim düzeyi
C) Aktif nüfus oranı
D) Doğum ve ölüm oranları
E) kadın ve erkek nüfuslarinin toplam nüfusa oranı

8. Aşağıda, X ve Y ülkelerine ait nüfus piramitleri verilmiştir. 65 65 Dragon Nüfus' Spironici E K K E 15 15 + + 8 6 8 6 8 4 2 0 2 4 6 8 x Milyon kişi 4 2 0 2 4 6 Y Milyon kişi Bu piramitlere göre, X ve Y ülkeleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi birbirlerine daha fazla benzerdir? A) Ortalama yaşam süresi B) Eğitim düzeyi C) Aktif nüfus oranı D) Doğum ve ölüm oranları E) kadın ve erkek nüfuslarinin toplam nüfusa oranı