Soru:

8. Aşağıdaki haritada bazı yerler numaralandırılarak gös- terilmiştir. bu IV Bu yerlerle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi ya

8.
Aşağıdaki haritada bazı yerler numaralandırılarak gös-
terilmiştir.
bu
IV
Bu yerlerle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yan-
lıştır?
A) Güneş'in en erken doğduğu merkez V'tir.
B) IV numaralı merkezde çizgisel hız, Il numaralı mer-
keze göre daha fazladır.
C) 21 Haziran tarihinde III numaralı merkezden I nu-
maralı merkeze gidildikçe gündüz süresi uzar.
D numaralı merkezde yer çekimi, diğer merkezlere
göre daha fazladır.
E) I numaralı merkezde öğlen vakti yaşanırken V nu-
maralı merkezde henüz öğlen vakti yaşanmamıştır.

8. Aşağıdaki haritada bazı yerler numaralandırılarak gös- terilmiştir. bu IV Bu yerlerle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yan- lıştır? A) Güneş'in en erken doğduğu merkez V'tir. B) IV numaralı merkezde çizgisel hız, Il numaralı mer- keze göre daha fazladır. C) 21 Haziran tarihinde III numaralı merkezden I nu- maralı merkeze gidildikçe gündüz süresi uzar. D numaralı merkezde yer çekimi, diğer merkezlere göre daha fazladır. E) I numaralı merkezde öğlen vakti yaşanırken V nu- maralı merkezde henüz öğlen vakti yaşanmamıştır.