Soru:

8. Aşağıdaki haritada nüfus yoğunluğu az olan bölgeler numaralandırılarak gösterilmiştir. V III IV Bu alanların hangisinde nüfus

8. Aşağıdaki haritada nüfus yoğunluğu az olan bölgeler
numaralandırılarak gösterilmiştir.
V
III
IV
Bu alanların hangisinde nüfusun seyrek olmasına
neden olan faktör yanlış verilmiştir?
A) I. alanda sert karasal iklimin etkili olması
B) II. alanda yer şekillerinin engebeli olması
C) III. alanda yağışın az ve düzensiz olması
D) IV. alanda karstik arazinin yaygın olması
E) V. alanda yer yapısının kırıklı olması

8. Aşağıdaki haritada nüfus yoğunluğu az olan bölgeler numaralandırılarak gösterilmiştir. V III IV Bu alanların hangisinde nüfusun seyrek olmasına neden olan faktör yanlış verilmiştir? A) I. alanda sert karasal iklimin etkili olması B) II. alanda yer şekillerinin engebeli olması C) III. alanda yağışın az ve düzensiz olması D) IV. alanda karstik arazinin yaygın olması E) V. alanda yer yapısının kırıklı olması