Soru:

8. Aşağıdaki tabloda bir ülkenin nüfusuyla ilgili bazı özellikler gösterilmiştir. Artış Oranı (Binde) Doğum oranı 46,6 Ölüm oran

8. Aşağıdaki tabloda bir ülkenin nüfusuyla ilgili bazı özellikler
gösterilmiştir.
Artış Oranı (Binde)
Doğum oranı
46,6
Ölüm oranı
20,3
Gerçek artış oranı
22
Ortanca yaş
18,6
Bu ülke ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangi-
sine ulaşılamaz?
A) Ekonomik alt yapısı zayıftır.
B) Demografik yatırımlar fazladır.
C) Eğitim seviyesi düşüktür.
D) Emekli maaşlarına ödenen ücret yüksektir.
E) Çalışma çağındaki yaş ortalaması düşüktür.

8. Aşağıdaki tabloda bir ülkenin nüfusuyla ilgili bazı özellikler gösterilmiştir. Artış Oranı (Binde) Doğum oranı 46,6 Ölüm oranı 20,3 Gerçek artış oranı 22 Ortanca yaş 18,6 Bu ülke ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangi- sine ulaşılamaz? A) Ekonomik alt yapısı zayıftır. B) Demografik yatırımlar fazladır. C) Eğitim seviyesi düşüktür. D) Emekli maaşlarına ödenen ücret yüksektir. E) Çalışma çağındaki yaş ortalaması düşüktür.